If you do something different, you get something different

Do Something Different is een leuk, praktisch en bewezen effectief programma voor het vergroten van de flexibiliteit van mensen en organisaties. De behoefte om mensen duurzaam te helpen om gezond te leven is nog nooit zo groot geweest. Veel bestaande interventies bieden op lange termijn echter niet de gewenste resultaten. Do Something Different is het resultaat van een totaal nieuwe manier van denken over het bevorderen van gezondheid en persoonlijke effectiviteit.

Wat is DSD?


Om gewoontes te doorbreken is beginnen met 'doen' een betere aanpak

We worden bij het aanleren van nieuw gedrag gehinderd door bestaande, vastgeroeste gewoontes. Door deze te doorbreken, ervaart men dat ander gedrag nieuwe mogelijkheden, ervaringen en inzichten oplevert.

Duurzame positieve gedragsverandering

Uit uitgebreid onderzoek blijkt dat deelnemers:

 • meer zelfvertrouwen hebben
 • gezonder gaan leven
 • minder stress ervaren
 • flexibeler zijn
 • minder angstig zijn
 • minder depressieve gevoelens hebben
 • meer geluk in het leven ervaren

Unique selling points

DSD ondersteunt organisaties bij verschillende vraagstukken

Grotere gedragsflexibiliteit zorgt ervoor dat deelnemers meer openstaan voor verandering, beter kunnen omgaan met nieuwe situaties en minder stress ervaren. DSD kan o.a. ingezet worden bij:

 • overgang naar het nieuwe werken
 • gezondheidsbevordering / leefstijlverbetering
 • fusieproces
 • changemanagement
 • werkstress reductie
 • stijging van de productiviteit

Wat maakt DSD uniek?

 • Het gaat om dingen doen
 • Iedere individuele Do-er ontvangt een programma dat op maat gemaakt is op basis van het gedragsprofiel
 • Het zorgt voor langdurende voordelen thuis, op het werk, overal!
 • DSD kan uitstekend gecombineerd worden met andere programma’s. Onderzoek toont aan dat wanneer DSD toegevoegd wordt aan een gedragsveranderingsprogramma de deelnemers hoger scoren op positieve gedragsverandering

Hoe werkt het?

Het programma duurt 6 weken. Dat wordt op maat samengesteld op basis van een online intake. Gedrag van deelnemers wordt in kaart gebracht en zij krijgen aan de hand daarvan DO’s die passen bij hun specifieke situatie. De vorderingen van deelnemers worden zichtbaar met enkele vragen na afloop van het programma.

Wat is een Do?

Een deelnemer krijgt 3 gepersonaliseerde opdrachten (Do’s) per week via mail of sms, waardoor ze 2 a 3 keer per week iets nieuws doen. De Do-opdrachten zijn eenvoudig te doen, laagdrempelig en leuk. Ze zorgen ervoor dat de deelnemer afwijkt van zijn dagelijkse routines en gedrag. Dit resulteert in nieuwe ervaringen en denkprocessen, die de deelnemer vatbaar maken voor positieve verandering.

 • Habit breakers: doorbreken vaste gedragspatronen en routines
 • View changers: geven een frisse kijk op dingen
 • Expanders: oprekken van gedrag, nieuwe ervaringen op doen (buiten je comfortzone)
 • Disruptors: onderbreken ongewenst gedrag

Klanten en ervaringen

Klanten en gebruikers

Bedrijven zoals VGZ, CZ, Gemeente Heerlen, Heijmans, Philips, Gemeente Tilburg, Evean, Prodas en de GGD Brabant-Zuidoost hebben DSD al ontdekt.

Deelnemers beleven plezier aan het in de praktijk brengen van gedragsverandering. Gebruikers kunnen hun ervaringen met nieuw gedrag vastleggen in de ‘DO-Zone’.

De leukste DO was ‘complimentendag’. Wát een leuke reacties!

Bron
deelnemer DSD

Door DSD heb ik meer waardering voor de inzet van mijn collega's

Bron
deelnemer DSD

Do something different maakt het makkelijker om MEZELF te zijn

Bron
deelnemer DSD

Gratis licenties – Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voor iedere afgenomen licentie stelt DSD een gratis licentie beschikbaar. Deze zijn bestemd voor personen of organisaties die zelf niet voldoende financiële middelen hebben om een programma te volgen. Bedrijven of organisaties die DSD inzetten worden als sponsor vermeld bij het gratis programma.

DSD winnaar Health and Wellbeing Award 2015

Onderscheiding

Do Something Different is de trotse winnaar van de Health and Wellbeing Award 2015 van de Royal Society of Public Health in Engeland.

Do Something Different kreeg de prestigieuze onderscheiding voor de innovatieve en creatieve aanpak van gedragsverandering bij inwoners van Hertfordshire. Duizend inwoners van deze stad deden mee aan een pilot van DSD waarbij zij een programma op maat kregen. De resultaten waren opmerkelijk. Deelnemers voelden zich beter, aten meer groente en fruit en werden actiever. Vijftig procent van de mensen met een klinische score op angst of depressie stegen zelfs naar een gezonder niveau.

De resultaten sluiten aan bij nieuwe ideeën over de manier waarop gezond gedrag langdurig en effectief bevorderd kan worden. Vaak is de gedachte dat kennis over gezondheid leidt tot gezond gedrag. Ten onrechte. Mensen weten wel hoe ze gezond kunnen leven, maar vinden het moeilijk dat te doen. Met Do Something Different lukt het mensen wel om hun gewoontes te veranderen.

De wetenschappelijke basis

De positieve gedragsverandering is te wijten aan een andere manier van kijken naar gedrag en welzijn. Do Something Different gaat om het doorbreken van gewoontes doordat mensen oefenen met nieuw gedrag. Dat is niet moeilijk. Kleine veranderingen blijken grote gevolgen te hebben. Het belang van deze benadering blijkt uit talloze onderzoeken. Lees verder.

Meerdere onderzoeken laten de positieve effecten van DSD zien. Een selectie:

 • Afvallen. In een onderzoek van Fletcher, Hanson, Page en Pine (2011) komt DSD naar voren als succesvol programma om af te vallen. Mensen die DSD volgden vielen meer af dan mensen die een ander programma om af te vallen volgden.
 • Stress. In een ander onderzoek werd het effect van DSD op stress gemeten. Na een maand DSD waarin deelnemers, die allemaal last hadden van stress, werden uitgedaagd tot ander gedrag verminderde hun stressniveau. Ook hadden zij minder last van depressie en angst. http://www.dsd.me/public-resources/Do_Research_Report_Stress.pdf
 • Jongeren. Bij jongeren zorgde DSD voor verbeteringen op het gebied van gezondheid, tevredenheid met het leven, omgaan met problemen en nemen van beslissingen. En voor minder gevoel van angst en depressie. Deze jongeren tussen de 11 en 15 jaar kregen opdrachten om negatief gedrag (zoals emotioneel reageren en te veel tijd achter de computer zitten) te doorbreken. http://www.dsd.me/public-resources/Do_Research_Report_Teenagers.pdf
 • Ouders. Na een DSD-programma op maat, hadden ouders minder gevoelens van angst en depressie. Ook rapporteerden zij verbeteringen op het gebied van gezondheid en tevredenheid met het leven. http://www.dsd.me/public-resources/Do_Research_Report_Parenting.pdf
 • Dementie. Bij ouderen met een voorloper van de ziekte van Alzheimer werd DSD ingezet om hen te stimuleren deel te nemen aan activerende programma’s die het risico op dementie verminderen. De mensen die meer do’s deden, namen vaker deel aan deze programma’s. http://www.dsd.me/public-resources/Do_Research_Report_MCI_Dementia.pdf

De benadering van DSD is anders. Uitgangspunt is het leren van nieuw gedrag. Deze methode is uitgebreid wetenschappelijk onderzocht, bijvoorbeeld door Seligman, Steen, Park en Peterson (2005). Uit hun onderzoek bleek de relatie tussen nieuw gedrag en depressieniveau.

Bijna 600 deelnemers werden verdeeld in twee groepen waarbij deelnemers uit de eerste groep werden gevraagd hun kernkwaliteiten te benoemen en deze gedurende een week intensief te gebruiken. De deelnemers uit de tweede groep werden ook gevraagd hun kernkwaliteiten te benoemen, maar vervolgens om deze op een andere manier te gebruiken dan ze gewend waren. De tweede groep toonde na 6 maanden nog steeds een afname op depressieniveau. Dat gold niet voor de groep die geen nieuw gedrag had uitgeprobeerd. http://www.dsd.me/public-resources/Do_Research_Report_Happiness_%20Depression.pdf

DSD in Nederland

Medicinfo is licentiehouder voor Do Something Different in Nederland en het Nederlandse taalgebied. Daarmee is Medicinfo verantwoordelijk voor de productontwikkeling en uitrol van DSD. Hierin werken we samen met erkende resellers, de DO-partners.

Dit zijn onze Do-partners:

Over ons

Medicinfo is e-Health specialist op het gebied van gezondheid en gedrag. We ontwerpen, ontwikkelen, implementeren en evalueren innovatieve oplossingen. We helpen de gezondheidszorg beter, toegankelijker en efficiënter te maken.

Meer weten? Ga naar onze website www.medicinfo.info of www.dsd.me.

Meer informatie over onze producten en diensten rond vitaliteit, work-life balance en zelfmanagement vindt u hier:

Contact

Voor meer informatie over de mogelijkheden van Do Something Different binnen uw organisatie neemt u contact op met Medicinfo.

Het is ook mogelijk om het zelf te ervaren hoe het werkt. Vraag hiervoor een demo aan middels het contactformulier.

Contactgegevens DSD
Straatnaam en huisnummer
Dr. Anton Philipsweg 31
Postcode en plaats
5026 RK
Tilburg
Telefoonnummer
+31 (0) 13 594 2155
E-mailadres